KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 4

 


PIERWSZE DNI MALUCHA W PRZEDSZKOLU
Szanowni Państwo – Drodzy Rodzice !

Dla trzyletniego dziecka moment pójścia do przedszkola to istotny przełom, który odbija się na jego dalszym życiu. Jest to niewątpliwie sytuacja budząca silne emocje. Dziecko czuje się wyrwane z rodzinnego układu, który gwarantuje mu poczucie stabilności i rozumienia tego, co się dzieje wokół. Nagle nowe jest otoczenie, przestrzenie, osoby, oczekiwania, rytm dnia, jedzenie.
Dlatego ważne jest ...

więcej>>>


CZY OKNEM NA ŚWIAT DLA NASZYCH DZIECI MA BYĆ TELEWIZJA I KOMPUTER?

Faktem jest, że program telewizyjny i gry komputerowe stały się jednym z ważniejszych czynników, oddziałujących na fizyczny i psychiczny rozwój dzieci. Mają one wpływ na kształtowanie postaw, systemu wartości, wzorów osobowych i wzorów zachowań. Współczesne najmłodsze pokolenie można określić mianem dzieci ekranu...

więcej>>>


TRZYLATEK W PRZEDSZKOLU

Zapewnienie maluchowi dobrej atmosfery i serdecznej opieki w przedszkolu wymaga przestrzegania przez nauczycieli i rodziców następujących zasad zachowania i działania...

więcej>>>


O DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

Przez dojrzałość szkolną rozumie się gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. Pod tym określeniem kryje się wiele aspektów rozwoju małego człowieka, które należy wziąć pod uwagę, rozważając jego szanse na radzenie sobie z nauką w szkole i funkcjonowaniem w roli ucznia....

więcej>>>

 

Strona główna  |

2004 (c) by Goldberg