PROGRAMY | realizowane programy MENiS | programy autorskie | innowacje pedagogiczne

 

Programy edukacyjne.

Uzupełnianie i wzbogacanie doświadczeń dziecka zdobytych w rodzinie, tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie wiedzy, ważnych umiejętności intelektualnych i praktycznych przygotowujących do podjęcia obowiązków szkolnych i radzenia sobie w dorosłym życiu, wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dostarczanie doświadczeń społecznych oraz organizowanie jego relacji ze światem odbywa się z wykorzystaniem aktywnych metod pracy w oparciu o program „ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku” oraz programy autorskie. Programy te zostały wybrane przez Radę Pedagogiczną przedszkola z wykazów programów zatwierdzonych do użytku przez MENiS.

Istotą naszych działań jest: zasada dwupodmiotowości stosowana w relacjach nauczyciel – dziecko. System wartości przyjęty przez społeczność przedszkola gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo, zaspakajanie potrzeb, akceptację, miłość, zrozumienie i pomoc.

Wykorzystując aktywność poznawczą dziecka tworzymy warunki do poszerzania wiedzy dzieci, zdobywanie umiejętności oraz wielozmysłowego poznawania otaczającego świata poprzez stosowanie aktywnych metod pracy takich jak:

  • na zajęciach ruchowych: metoda ruchu rozwijającego V. Sherborne, metoda R. Labana, K. Orffa i Kniessow,
     

  • metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, przy pomocy której rozwijamy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową dziecka,
     

  • w zakresie edukacji matematycznej – twórcze metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
     

  • relaksacyjne i integrujące grupę, wyzwalające aktywność twórczą metody pedagogiki zabawy „KLANZA”.

Celem i sensem działania przedszkola jest dziecko i jego rozwój. Kolejnym moim krokiem w zakresie pełnionego nadzoru pedagogicznego i wspierania nauczycieli, była mobilizacja w badaniu osiągnięć edukacyjnych dzieci w zakresie wiedzy przyrodniczej oraz wykorzystanie wyników tej diagnozy do opracowania modyfikacji programu wychowania w przedszkolu w obszarze „edukacji przyrodniczej”.

Efektem wspólnego przedsięwzięcia jest prowadzona w przedszkolu innowacja pedagogiczna – program ekologiczny dla przedszkoli uwzględniający potrzeby naszych wychowanków i uwzględniający warunki materialne, jakimi dysponuje przedszkole.

 

Strona główna  |

2004 (c) by Goldberg